Scroll to top

Regulamin

Regulamin salonu kosmetycznego
Princess Style

 1. Regulamin dotyczy Salonu kosmetycznego i medycyny estetycznej Princess Style ze stroną internetową www.princess-style.com.pl w Toruniu przy ul. Krasińskiego 14/1.
 2. Godziny otwarcia Salonu Princess Style: od poniedziałku do piątku: 10:00 – 18:00, sobota: 9:00 – 13:00. W dni świąteczne ustawowo wolne od pracy Salon Princess Style będzie nieczynny.
 3. Salon oferuje kompleksowy pakiet usług kosmetycznych, kompetentne porady i konsultacje kosmetyczne, możliwość zakupu kosmetyków detalicznych, kart podarunkowych, pakietów zabiegowych i wiele innych usług.
 4. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik Salonu Princess Style przeprowadza z Klientem wywiad, a Klient uzupełnia ankietę w celu: ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu; ustalenia zaleceń pozabiegowych, oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego warunki. Za ewentualne konsekwencje odpowiedzialność ponosi Klient.
 5. Klient przed rozpoczęciem zabiegu ma obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalnych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zakażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Salonu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klient zobowiązany jest także do poinformowania pracownika Salonu Princess Style o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 6. Wykonanie zabiegu mezoterapii bezigłowej, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonany.
 7. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: tampony, rękawiczki, ręczniki, waciki, ligninę, gaziki, serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 8. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są obowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 9. Personel Salonu Princess Style w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 10. Klient przed rozpoczęciem zabiegu powinien zdjąć biżuterię.
 11. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów na ankietach, kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Salon Princess Style zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Salon Princess Style nie będzie przekazywał tych danych innym instytucjom, firmom i osobom.
 12. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej Salonu Princess Style nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponieważ serie i pakiety zabiegowe są układane indywidualnie dla każdego Klienta. Ponadto zakres pracy i zużytych kosmetyków zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta. O wszystkich cenach Klient jest informowany przed zabiegiem.
 13. W przypadku zmiany cen, Klient będzie informowany przed zabiegiem.
 14. Promocje i rabaty w Salonie Princess Style nie łączą się.
 15. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
 16. Za usługi świadczone w Salonie Princess Style płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym terminem.
 17. W przypadku, gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zadatku, który przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie. Zadatek można dokonać gotówką, kartą lub przelewem na konto. Kwota musi zostać zaksięgowana na koncie Salonu Princess Style najpóźniej na 1 dzień przed terminem zabiegu.
 18. Na terenie Salonu Princess Style obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, papierosów elektronicznych oraz spożywania napojów alkoholowych.
 19. Za przedmioty pozostawione na terenie Salonu Princess Style personel nie ponosi odpowiedzialności.
 20. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować wyłącznie na piśmie na adres podany na naszej stronie w zakładce Kontakt.
 21. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu Princess Style są zobowiązane przestrzegać niniejszy regulamin i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu Princess Style jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 22. Salon Princess Style zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.