Scroll to top

Karta stałego klienta

Karta stałego klienta

W podziękowaniu za zaufanie i lojalność klientów korzystających z usług salonu kosmetycznego Princess Style stworzona została Karta Stałego Klienta. Karta umożliwia gromadzenie punktów w zamian za korzystanie z usług w gabinecie Princess Style.

Regulamin

 1. Kartę Stałego Klienta otrzymuje każdy pełnoletni klient, który skorzysta czterokrotnie z zabiegów wartych co najmniej 100 zł w okresie trzech miesięcy od pierwszej wizyty.
 2. Każda Karta Stałego Klienta posiada indywidualny numer przypisany dla danego klienta.
 3. Karta Stałego Klienta uprawnia do zbierania punktów w zamian za zakup usług świadczonych w salonie kosmetycznym Princess Style.
 4. Zgromadzone punkty na Karcie Stałego Klienta nie mogą być przeniesione na inną osobę.
 5. Za każde wydane 100 zł klient otrzymuje 10 pkt.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo wymiany punktów na nagrody:

100 pkt – 100 zł do wykorzystania na dowolny zabieg w salonie

200 pkt – 200 zł do wykorzystania na dowolny zabieg w salonie

500 pkt – 500 zł do wykorzystania na dowolny zabieg w salonie

 1. Punkty zebrane na Karcie Stałego Klienta nie podlegają wymianie na gotówkę ani nie można odsprzedać lub oddać innej osobie.
 2. Promocje dostępne w salonie Princess Style nie wlicza się do zbierania punktów.
 3. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie pierwszego użycia karty.
 4. Salon Kosmetyczny Princess Style zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie Karty Stałego Klienta.
 5. W przypadku reklamacji z danej usługi punkty przyznane za tę płatność zostaną anulowane.
 6. Karta Stałego Klienta nie ma okresu ważności.
 7. Karta Stałego Klienta traci ważność jeśli klient nie korzysta z usług salonu kosmetycznego Princess Style przez okres 6 miesięcy. Wówczas zgromadzone punkty ulegają anulowaniu.